desert strike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm máy bay trực thăng của bạn trên các căn cứ đối phương để tiêu diệt càng nhiều đối thủ như bạn có thể. Các điều khiển rất đơn giản; với con trỏ bạn di chuyển với 'không gian' diparas và bom ném 'Ctrl'.