Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắn những kẻ thù mà xuất hiện ẩn trong núi, thấy lổ nhìn trộm tốt nhất có thể sử dụng súng máy bằng cách nhấn "Space".