Desert Storm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn những kẻ thù mà xuất hiện ẩn trong núi, thấy lổ nhìn trộm tốt nhất có thể sử dụng súng máy bằng cách nhấn "Space".