Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bắn những kẻ thù mà xuất hiện ẩn trong núi, thấy lổ nhìn trộm tốt nhất có thể sử dụng súng máy bằng cách nhấn "Space".