Desert Rifle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ vị trí của bạn trong sa mạc nắm giữ lên sự tấn công của quân đội trong sáu ngày. Mua đạn dược, vũ khí mới và các mỏ mà sau đó bạn có thể khai thác diễn ra trong suốt cuộc chiến.