Desert Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một wargame tốt, ra mắt tên lửa vào kẻ thù của bạn với "Z" và "X" phím. Khi bạn ra khỏi lợi khí để căn cứ để tiếp nhiên liệu.