Descendants Hidden Objects

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong những bức ảnh được chụp từ The Descendants họ đã lẻn một vài vật phẩm không nên có. O có họ cần, nhưng không ai muốn họ. Vì vậy, chạm vào xác định vị trí và đánh dấu chúng để bị bắt và đưa ra công lý.