Descendants Cj Hook Dress Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn quần áo và kiểu tóc bạn thích nhất cho con gái xinh đẹp của thuyền trưởng Hook. Nó có quần áo đẹp cướp biển với live ngàn cuộc phiêu lưu và những gì để tìm kho báu ẩn.