Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kinh nghiệm một trò chơi phiêu lưu, nơi bạn có để tìm các đối tượng cần thiết để đi ra ngoài tìm kiếm cô gái và escaparos của bạn đi.