Demonrift TD

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt tháp phòng thủ dọc theo đường để ngăn chặn quân địch đến lâu đài. Đặt hiệp sĩ, cung thủ hay pháp sư với số tiền bạn đi nhận.