Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chắc chắn từ small've muốn lái một chiếc cần cẩu, thì đây là cơ hội của bạn. Phá hủy tất cả các tòa nhà cũ của thành phố sử dụng các phụ kiện khác nhau cánh tay cơ khí, balanceate cách sử dụng chuột.