Demolition Derby

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng một vòng xe đóng gói, nơi bạn có để đánh người khác để tiêu diệt chúng trước khi chúng làm cho các ngươi.