Demolition City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn sẽ chịu trách nhiệm về sự phá hủy của một số tòa nhà, chiến lược đặt bom để cấu trúc các giảm xuống dưới đường màu xanh.