deluxe pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pool trò chơi, lần này là khó khăn hơn. Bạn phải đặt các quả bóng trong số tức là thứ tự 1-9. Đặt thanh như bạn thấy phù hợp, một số dòng sẽ cho biết các quỹ đạo của các shot.