Delivery Man

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ một giá trị lái xe tấn công hàng hóa. Mua vũ khí mới và đạn dược để vượt qua cấp độ ngày càng khó khăn.