Defend or Die

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công của quân đội, bạn đang ở trên của riêng bạn trong lãnh thổ đối phương. Bắn những người lính và máy bay bay.