Defend Atlantis

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ thành phố của phóng con người Atlantis và thợ lặn. Ngăn chặn nó từ đạt nhốt họ trong bong bóng, mà không giữ chuột và vẽ chúng bằng sấm sét. Bạn có thể thực hành trong các hướng dẫn nó mang lại cho bạn những ông già.