deduction

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Deduces mã bí mật bằng cách sử dụng 8 cột. Nếu màu sắc xuất hiện màu đen nó có nghĩa là bạn đã đoán chính xác màu sắc và vị trí, nếu bạn có được màu trắng là màu sắc là đúng, nhưng nơi này là không và màu xám không có gì.