Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Peppa Pig, với gia đình và bạn bè của mình, tham quan vườn thú thành phố và có được những gì được tìm thấy là một cảnh quan lộn xộn và siêu thực, trong đó động vật, con người và trộn lẫn lồng vô nghĩa. Chùm tất cả các sáng tạo cho một chút và bình thường hóa những tình huống-zoo-! N.