Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig ông bà chiếu nhà nhưng cần hồng của đứa cháu gái họ đặt đồ nội thất tại chỗ, để tiết kiệm một mệt mỏi và cần phải siết chặt các đồ để đo lường. Cho vay một bàn tay để Peppa và hai để các nơi như thiên đường nghỉ hưu.