Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tin hay không, thậm chí Peppa Pig thỉnh thoảng cần phải truy cập vào phòng tắm để làm sạch, đánh răng hoặc nhiều công việc khác. Và nó là vô cùng quan trọng mà các đối tượng và nội thất được phân phối hoàn hảo cho các cô gái cảm thấy thoải mái.