Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Trang trí Giáng sinh của bạn sau những ý tưởng cung cấp cho bạn trò chơi này. Chọn hình dạng của các gói, giấy gói quà, cà vạt và đồ trang trí mà bạn thích.