Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí Giáng sinh của bạn sau những ý tưởng cung cấp cho bạn trò chơi này. Chọn hình dạng của các gói, giấy gói quà, cà vạt và đồ trang trí mà bạn thích.