Deconstructor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo nhân vật của bạn, nhấn 'không gian' cho các cuộc tấn công đặc biệt với điểm chuột và bắn. Mục tiêu của bạn là để tiêu diệt tất cả các tòa nhà trong mỗi cấp độ để màn hình kế tiếp.