Deathmatch Mayhem

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lựa chọn giữa bốn nhân vật và ba mức độ khó khăn để loại bỏ kẻ thù của bạn trước khi thời gian chạy ra ngoài. Tìm kiếm vũ khí trong các phòng khác nhau để có được nó.