Death Racers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong một cuộc đua ảm đạm tương lai họ là cách duy nhất để kiếm sống. Cạnh tranh trong các kịch bản khác nhau và nhận được ở đó đầu tiên sử dụng kỹ năng lái xe của bạn và sử dụng các loại vũ khí bạn tìm thấy.