death match

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thay đổi thứ tự của hộp sọ bằng cách sử dụng con trỏ lên để bạn thu thập ba hoặc nhiều hơn để loại bỏ chúng và nhận được điểm. Sử dụng các quả bom trong cách tốt nhất có thể.