Death Lab

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các loại vũ khí khác nhau như bạn cần phải tiêu diệt các robot bảo vệ nhà tù và để trốn thoát.