death jr.

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các bước sau để tiêu diệt những con quái vật; điều chỉnh tốc độ, báo chí 'không gian' khi dòng 'sức mạnh' là ở trung tâm, lần lượt nhấn phím Spacebar khi các con chuột là nơi mà các quái vật để giết và với một consegui may mắn chút