deal no deal

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chắc chắn bạn biết cuộc thi 'Alla You và Telecinco chắc chắn bạn nói bạn sẽ làm tốt hơn so với các thí sinh ... Chứng minh mở hộp và đàm phán với các ngân hàng.