deadtree defender

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ cây của bạn từ tấn công của địch, bắn mũi tên bằng cách sử dụng chuột. Di chuyển theo các góc độ bạn muốn và giữ nó xuống tùy thuộc vào sức mạnh mà bạn cần. Bạn sẽ dành mức khi đồng đội của bạn và bạn đã hoàn tất với tất cả các baddies.