Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp gián điệp này để có được những bí mật của phòng thí nghiệm này, làm cho nó tàng hình và tấn công các nhân viên khi họ đang trở lại.