Dead Zed

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sống sót 40 ngày bảo vệ nông trại của bạn từ zombies, bắn từ cửa sổ để ngăn chặn chúng. Giải cứu nhiều người sống sót để giúp bạn giết chúng.