Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cuộc xâm lược zombie đã đến và bạn phải tồn tại và giúp đỡ những người sống sót khác để tiếp cận cứu hộ máy bay trực thăng.