Dead Frontier

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích chơi bắn sợ hãi này, trong đó bạn có để bắn các zombies trước khi họ tiếp cận với bạn để chơi. Di chuyển con trỏ, mục tiêu và bắn bằng chuột, thay đổi vũ khí với 'không gian' và nạp tiền với R.