Dead Frontier 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đêm thứ ba khi các zombie tiếp quản thành phố, bạn có một cơ hội khác để hoàn thành chúng. Thời gian này bạn đi kèm và phải tìm một máy bay trực thăng để thoát khỏi kinh dị.