Dead Frontier 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong phần đầu của game eliminastes không phải tất cả những thây ma, đó là cơ hội của bạn để kết thúc chúng mãi mãi. Mục tiêu và bắn bằng chuột, với các số hoặc các phím dài và thay đổi vũ khí của bạn với load lại R.