Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bảo vệ gia đình bạn khỏi bị tấn công zombie bằng cách bắn vào họ và ném lựu đạn để tiêu diệt chúng. Mỗi lần sẽ được nhiều hơn và bạn sẽ nhận được vũ khí mạnh mẽ hơn và đạn dược.