Daytraders of the Dead

Đang tải trò chơi...
Đi trên một đội quân zombie đã sẵn sàng để giết bạn chọn để chiến đấu trong 'Story' chế độ mà bạn phải vượt qua sáu cấp hoặc 'sống còn' chế độ.