Days 2 Die

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những thây ma đang lây nhiễm thành phố, bảo vệ chính mình bằng cách rào chắn với các vật phẩm có trong menu bên phải. Khi bạn liệt kê @ bấm "Bắt đầu" và bạn có thể bắt đầu chụp.