Days 2 Die 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cứu em gái của bạn và các con tin khác, những người có các zombies để di tản thành phố. Trong nhiệm vụ này bạn không phải một mình, bạn có sự giúp đỡ của đội SWAT của bạn.