Dash Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi nền tảng thú vị trong đó bạn sẽ quản lý ba loài động vật thân thiện mà phải thu thập tất cả các đồng tiền bạn có thể mua những kỹ năng mới và mở khóa các kịch bản mới.