Darkness Springs 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ người của bạn khỏi bị tấn công bởi đội quân đối phương, xây dựng các tòa nhà để tạo ra một đội quân và phòng thủ tháp để bảo vệ bạn.