darkmelt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải tiêu diệt các tỷ lệ phần trăm của băng đó cho thấy các trò chơi và sau đó lấy một lá cờ để di chuyển từ màn hình. Để phá vỡ các đường chuyền băng trong thời gian phải mất tùy thuộc vào độ dày.