Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thoát khỏi ngôi nhà ma ám tìm đối tượng trong mỗi phòng để sử dụng chúng và nhận được giải mã những bí mật ẩn.