Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là hiệp sĩ của bóng tối và phải chống lại kẻ thù cưỡi ngựa của bạn và sử dụng thanh kiếm của bạn.