Dark Base Incubation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cơ sở khoa học đã bị xâm chiếm bởi một người nước ngoài nguy hiểm và bạn là người duy nhất sống sót. Hãy cố gắng thoát khỏi căn cứ và giết càng nhiều người ngoài hành tinh như bạn có thể.