Dark Base 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã đánh thức sau một giấc ngủ sâu trong một căn cứ không gian bị bỏ rơi, cố gắng trốn thoát còn sống từ đó kết thúc với con kỳ lạ sống ở đó.