daredevil

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện các pha nguy hiểm với xe đạp của bạn ở mức cao nhất, và các phím ASD bằng cách sử dụng con trỏ izquiero bên phải. Nó phụ thuộc làm trick mà có được một số điểm hay cách khác, hãy nhớ dừng lại trước khi đến cuối.