danger wheels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Play phiên bản này của Bomberman với hai chiếc xe là nhân vật chính. Thổi lên bom trồng kẻ thù của bạn với 'không gian', thu thập các tính năng bổ sung mà sẽ cung cấp cho bạn tốc độ và sức mạnh.