Danger Mouse Ultimate

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các đại lý siêu Danger Mouse và trợ lý của ông có một số nhiệm vụ để hoàn thành để cứu hành tinh, và tất cả các nền tảng chạy nhảy.