Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các đại lý siêu Danger Mouse và trợ lý của ông có một số nhiệm vụ để hoàn thành để cứu hành tinh, và tất cả các nền tảng chạy nhảy.