Danger Girl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném bóng của bạn đến những người sao Hỏa cho đến khi họ rơi, như bạn tiến bộ trong trò chơi, bạn có thể mua các vật phẩm để giúp bạn trên mục tiêu của bạn. Quản lý các cô gái với con chuột và ném bóng bằng nút trái. Tải trống.