Dakota Winchesters Adventures

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dakota là một nhà khảo cổ Indiana Jones phong cách nổi tiếng. Bạn phải giúp anh ta tìm hồng ngọc bị mất trong các cuộc khai quật, đền thờ hay những nơi khác với sự giúp đỡ của người dân thị trấn.